Βιβλία

Με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στο χώρο του βιβλίου Καθηγητές, Ερευνητές, Μελετητές, Ποιητές, Μυθιστοριογράφοι αλλά και πολλοί άλλοι, μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους, αναθέτοντάς μας να υλοποιήσουμε τα πονήματά τους

 Επιμέλεια χειρογράφων , σχεδιασμός  εξωφύλλου, εσωτερικών σελίδων, διορθώσεις,  έκδοση ISBN, είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο χώρο του βιβλίου.