Εφημερίδες

Εφημερίδες έγχρωμες διάστασης (κλειστή) 32Χ24 εκ, 4σέλιδες, 8σέλιδες, 12σέλιδες, 16σέλιδες. Ιδανική έντυπη επικοινωνία μεταξύ μελών, συλλόγων, συνεταιρισμών, μεγάλων εταιρειών, εκπαιδευτηρίων κλπ.
Αναλαμβάνουμε το στήσιμο την εκτύπωση και δίπλωμα καθώς και εκτύπωση labels για την ταχυδρομική αποστολή τους.