Μπλοκ αποδείξεων

Διπλότυπα, τριπλότυπα, τετραπλότυπα, σε αυτογραφικό χαρτί, με αρίθμηση, περφορέ, σε οποιαδήποτε ποσότητα χρειάζεστε.