Για συλλόγους,  σωματεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παραγγελιοληψείες,)  ταμείο κλπ αν χρειάζεται μπορεί να γίνει αρίθμηση και περφορέ