Κόλλα, Σπιράλ, Καρφίτσα, δίπλωμα δίπτυχων, τρίπτυχων εντύπων.